เภสัชกรรมฟื้นฟูสภาวะเสื่อม Regenerative Pharmacy

Pharmacy Challenges in the 21st Century

nanomedicine & nanotoxicology

 Combined microfluidics/protein patterning platform for pharmacological interrogation of axon pathfinding. Lab Chip. 2010 Apr 21;10(8):1005-10. Epub 2010 Jan 25.

โครงการทดสอบพิษวิทยาโดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์ที่ได้มาจากเซลล์ต้นกำเนิด

European Framework Programmes for Research and Technology Development

ACuteTox Optimisation and pre-validation of an in vitro test strategy for predicting human acute toxicity

ARTEMIS In vitro neural tissue system for replacement of transgenic animals with memory/learning deficiencies

BioSim Network of excellence on biological, pathological and pharmacological processes

CADASTER Case studies on the development and application of in silico techniques for environmental hazard and risk assessment

CarcinoGENOMICS Development of high throughput genomics-based tests for assessing genotoxic and carcinogenic properties of chemical compounds in vitro

COACH Coordination of projects on alternative approaches to assess repeated dose toxicity of cosmetics and chemicals
 
 COMICS Comet assay and cell array for fast and efficient genotoxicity testing
COSMOS Integrated in silico models for the prediction of human repeated dose toxicity of cosmetics to optimise safety
 
 DETECTIVE Detection of endpoints and biomarkers for repeated dose toxicityESNATS Embryonic stem cell-based novel alternative testing strategies
 
 

EXERA Development of 3D in vitro models of estrogen-reporter mouse tissues for the pharmaco-toxicological analysis of nuclear receptor-interacting compounds

HeMiBio Hepatic microfluidic bioreactor
 
 INVITROHEART Reducing animal experimentation in drug testing by human cardiomyocyte in vitro models derived from embryonic stem cells

LIINTOP Optimisation of liver and intesting in vitro models for pharmacokinetic and pharmacodynamic studies

MEMTRANS Membrane transporters: in vivo models for the study of their role in drug fate

NanoTEST Development of methodology for alternative testing strategies for the assessment of the toxicological profile of nanoparticles used in medical diagnostics

NOTOX Predicting long-term toxic effects using computer models based on systems characterisation of organotypic cultures
 
 OpenTox Promotion, development, acceptance and implementation of QSARs for toxicology

OSIRIS Optimized Strategies for Risk Assessment of Industrial Chemicals through Integration of Non-Test and Test Information

PREDICT-IV Profiling the toxicity of new drugs: a non-animal-based approach integrating toxicodynamics and biokinetics

Predictomics Short-term in vitro assays for long-term toxicity

ReproTect Development of a novel approach in hazard and risk assessment of reproductive toxicity by a combination and application of in vitro, tissue and sensor technologies

ScreenTox Stem cells for relevant, efficient, extended, and normalised toxicology
 
 
Sens-it-iv Novel testing strategies for in vitro assessment of allergens
ToxBank Supporting integrated data analysis and servicing of alternative test methods in toxicology
 
 
 TOXDROP Innovative ‘cell-on-chip’ technology to screen chemicals for toxicity, using cultured cells with tiny ‘nanodrops’ of culture fluid

Virtual Physiological Human EU network of excellence to support progress in biomedical modelling and simulation of the human body

VITROCELLOMICS Reducing animal experimentation in preclinical predictive drug testing by human hepatic in vitro models derived from embryonic stem cells

ในขณะที่ประเทศไทยเริ่มออกกฏเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ประเทศในแถบยุโรปซึ่งมีกฏหมายควบคุมการใช้สัตว์ทดลองมาเป็นเวลาช้านานได้เริ่มลด ละ และเลิกการใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย และส่งเสริมการใช้เซลล์ต้นกำเนิด และทางเลือกอื่นๆ ในการศึกษาวิจัย

The National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research (NC3Rs),  UK.

 http://www.nc3rs.org.uk/default.asp?id=1

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง to “nanomedicine & nanotoxicology”

  1. […] nanomedicine & nanotoxicology […]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: