เภสัชกรรมฟื้นฟูสภาวะเสื่อม Regenerative Pharmacy

Pharmacy Challenges in the 21st Century

คุ้มครองผู้บริโภค

แพทยสภาแถลงข่าวกรณี “จริยธรรมและการทำวิจัยในคนด้านเซลล์ต้นกำเนิด”

: 04 ส.ค. 58 : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แพทย์สภา

หน้าหลัก ข่าว / ประกาศ แพทยสภาแถลงข่าวกรณี “จริยธรรมและการทำวิจัยในคนด้านเซลล์ต้นกำเนิด”

ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา และประธานคณะอนุกรรมการวิชาการและจริยธรรมการใช้เซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาและการทำวิจัยในคน ด้านเซลล์ต้นกำเนิดของแพทยสภา ได้ให้ข้อมูลในการแถลงข่าวกรณี“จริยธรรมและการทำวิจัยในคนด้านเซลล์ต้นกำเนิด” ดังนี้

เทคโนโลยีการรักษาด้วยเซลล์บำบัดสมัยใหม่ที่ถูกต้องได้มาตรฐานเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกที่ประเทศ สหรัฐ จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพในปลายศตวรรษที่ 20 หรือ ประมาณ 30 -40 ปีก่อน โดยแพทย์สหรัฐนำเนื้อเยื่อบางส่วนของผู้ป่วยหรือผู้บริจาค มาสกัดแยกเซลล์หรือสเต็มเซลล์ของมนุษย์ชนิดต่างๆ ทำการเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวน หรือดัดแปลงคุณสมบัติบางอย่าง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคตามองค์ความรู้ใหม่ด้านเซลล์ชีวิวิทยาที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในปลายศตวรรษที่ผ่านมา เช่นเดียวกับการใช้ ยา หรือ เครื่องมือแพทย์ รักษาโรค

แพทยสภาควบคุมการใช้เซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาเป็นหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะควบคุมเฉพาะกระบวนการสกัดแยกเซลล์

คณะอนุกรรมการวิชาการและจริยธรรมการใช้เซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาและการทำวิจัยในคนด้านเซลล์ต้นกำเนิดของแพทยสภาได้พิจารณาไปแล้ว 28 เรื่องโครงการที่รับรอง

1) เป็นโครงการที่ดำเนินมาก่อนที่จะมีข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรม เรื่อง การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา พ.ศ. 2552
2) โครงการวิจัยก็ได้รับการพิจารณาและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ และคณะอนุกรรมการเรื่องที่ไม่พิจารณารับรองโดยคณะอนุกรรมการ

บริษัทเอกชนขอดำเนินการเกี่ยวกับ เซลล์ต้นกำเนิดที่มิใช่แพทย์
การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด ไม่มีการใช้เซลล์ต้นกำเนิด
การพิจารณาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อเป็นมาตรฐานการรักษา ไม่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ
โครงการที่ไม่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ เราได้เรียกมาพบและได้ให้คำแนะนำ เพื่อปกป้องผู้ป่วย ผู้วิจัยถอนเรื่องไปเอง
เรื่องโฆษณาเกินความจริง

1) การเก็บเซลล์อ้างว่าใช้เครื่องมือทันสมัยที่สุดและสามารถเก็บไว้ได้ตลอดชีวิต
2) รักษาด้วยวิธีอื่น แต่อ้างว่าเป็นเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อเรียกลูกค้า
3) การรักษา

ทำการวิจัยแต่บอกว่าเป็นการรักษา เก็บเงินผู้ป่วย
รักษาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เช่น ปวดไมเกรน ปวดประจำเดือน ให้แล้วอาการปวดหายทันที
รักษาโรคที่อาจเป็นไปได้ แต่ขณะนี้ยังไม่เป็นมาตรฐาน ยังอยู่ในช่วงการวิจัย
รักษาโรคที่หมดทางรักษา
4)โฆษณาว่ามีแพทย์ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงในระยะนี้หากประชาชนที่มีความประสงค์จะรักษาด้วยเทคโนโลยีเซลล์บำบัดทางการแพทย์ โรคที่สามารถใช้สเต็มเซลล์รักษานั้นจะเป็นเพียงโรคเลือดเท่านั้น ส่วนโรคอื่นยังอยู่ระหว่างการวิจัย และผู้ป่วยที่สิ้นหวังมักจะตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาเกินจริง สิ่งที่แพทยสภาเป็นห่วงคือ การโฆษณาเกินความเป็นจริง และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาแบบเซลล์บำบัดที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

ลิงค์

ผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์ที่ได้มาจากเซลล์ต้นกำเนิด จัดเป็น “ยา” ตามประกาศด้านล่างนี้

ประกาศของสำนักงาน อย. เรื่องการควบคุมผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิด

กองควบคุมยา

อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิดที่ดัดแปลงพันธุกรรม ยีนบำบัด หรือการใช้วิศวกรรมเนื้อเยื่อเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ยังมิได้กล่าวถึงในรายละเอียด

ข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
เรื่อง การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา พ.ศ. ๒๕๕๒
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/003/56.PDF

เซลล์ต้นกำเนิดกับสังคม: ตอน ขมุกขมัว  ThaiStem magazine Volume 3, 2010

http://thscn.tkc.go.th/media/4 THSCN magazine/68354_WP 30032010.pdf

บทความน่าอ่านเรื่อง เจาะระบบคุมสเต็มเซลล์ไทย ฉุดวิจัย-ผู้บริโภคยังเป็นเหยื่อ

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการวิจัยและพัฒนาห้องปฏิบัติการเซลล์ต้นกำเนิดตามมาตรฐาน GMP ประจำปีงบประมาณ 2552โดย ศูนย์วิจัยทางคลินิก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มมัยอิลอยด์ชนิดเฉียบพลันผู้ป่วยไขกระดูกฝ่อชนิดรุนแรง และผู้ป่วยโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงhttp://www.hitap.net/backoffice/project/projects_display2.php?id=54

ติดตามอ่านเนื้อหาเพื่อผู้บริโภคได้ที่http://pgank.wordpress.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2/

เซลล์ต้นกำเนิดกับสังคม: ตอน ขมุกขมัว  ThaiStem magazine Volume 3, 2010

http://thscn.tkc.go.th/media/4 THSCN magazine/68354_WP 30032010.pdf

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง to “คุ้มครองผู้บริโภค”

  1. […] คุ้มครองผู้บริโภค […]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: