เภสัชกรรมฟื้นฟูสภาวะเสื่อม Regenerative Pharmacy

Pharmacy Challenges in the 21st Century

เหล้า

ประชาชนทั่วไปคงทราบดีว่าเหล้าส่งผลเสียต่อสุขภาพในหลายระบบ ยิ่งกว่านั้น, เหล้ายังมีผลกระทบต่อการทำงานของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนมุ่งให้ความสนใจเรื่องผลของเหล้าต่อการทำงานของเซลล์ต้นกำเนิดประสาทและการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ในสมองซึ่งอาจจะมีผลต่อการเรียนรู้และความจำ เป็นต้น

สำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายและข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถติดตามได้ที่

ปัจจัยเสี่ยง, ปัจจัยป้องกัน และผลกระทบจากการบริโภคแอลกอฮอล์ โดย  ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Alcohol, Neural Stem Cells, and Adult Neurogenesis โดย National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA)

ALCOHOL’S DAMAGING EFFECTS ON THE BRAIN โดย

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA)

 

เอกสารวิจัย

1: Hicks SD, Middleton FA, Miller MW. ETHANOL-INDUCED METHYLATION OF CELL CYCLE GENES IN NEURAL STEM CELLS. J Neurochem. 2010 Jul 1.

2: Hipp JA, Hipp JD, Atala A, Soker S. Ethanol Alters the Osteogenic Differentiation of Amniotic Fluid-Derived Stem Cells. Alcohol Clin Exp Res. 2010 Jul 5.

3: Vangipuram SD, Lyman WD. Ethanol Alters Cell Fate of Fetal Human Brain-Derived Stem and Progenitor Cells. Alcohol Clin Exp Res. 2010 Jun 25.
4: Mayshar Y, Yanuka O, Benvenisty N. Teratogen Screening Using Transcriptome Profiling of Differentiating Human Embryonic Stem Cells. J Cell Mol Med. 2010 Jun
17.
5: Taffe MA, Kotzebue RW, Crean RD, Crawford EF, Edwards S, Mandyam CD.
Long-lasting reduction in hippocampal neurogenesis by alcohol consumption in adolescent nonhuman primates. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010 Jun
15;107(24):11104-9.
6: Talens-Visconti R, Sanchez-Vera I, Kostic J, Perez-Arago MA, Erceg S,
Stojkovic M, Guerri C. Neural differentiation from human embryonic stem cells as a tool to study early brain development and the neuroteratogenic effects of ethanol. Stem Cells Dev. 2010 May 21.
7: Krishnamoorthy M, Gerwe BA, Scharer CD, Heimburg-Molinaro J, Gregory F, Nash
RJ, Arumugham J, Stewart B, Stice SL, Nash RJ. Low ethanol concentration alters CHRNA5 RNA levels during early human development. Reprod Toxicol. 2010 May 11.

8: Chen JR, Lazarenko OP, Shankar K, Blackburn ML, Badger TM, Ronis MJ. A role for ethanol-induced oxidative stress in controlling lineage commitment of mesenchymal stromal cells through inhibition of Wnt/beta-catenin signaling. J Bone Miner Res. 2010 May;25(5):1117-27.
9: Tochitani S, Sakata-Haga H, Fukui Y. Embryonic exposure to ethanol disturbs regulation of mitotic spindle orientation via GABA(A) receptors in neural progenitors in ventricular zone of developing neocortex. Neurosci Lett. 2010 Mar
10: Nixon K, Morris SA, Liput DJ, Kelso ML. Roles of neural stem cells and adult neurogenesis in adolescent alcohol use disorders. Alcohol. 2010 Feb;44(1):39-56.
11: Huang PH, Chen YH, Tsai HY, Chen JS, Wu TC, Lin FY, Sata M, Chen JW, Lin SJ.
Intake of red wine increases the number and functional capacity of circulating endothelial progenitor cells by enhancing nitric oxide bioavailability. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2010 Apr;30(4):869-77.
12: Arzumanyan A, Anni H, Rubin R, Rubin E. Effects of ethanol on mouse embryonic stem cells. Alcohol Clin Exp Res. 2009 Dec;33(12):2172-9. Epub 2009 Sep 17.

13: Siggins RW, Bagby GJ, Molina P, Dufour J, Nelson S, Zhang P. Alcohol exposure impairs myeloid dendritic cell function in rhesus macaques. Alcohol Clin Exp Res. 2009 Sep;33(9):1524-31.
14: Hwang DW, Givens B, Nishijima I. Ethanol-induced developmental neurodegeneration in secretin receptor-deficient mice. Neuroreport. 2009 May

15: Singh AK, Gupta S, Jiang Y, Younus M, Ramzan M. In vitro neurogenesis from neural progenitor cells isolated from the hippocampus region of the brain of adult rats exposed to ethanol during early development through their alcohol-drinking mothers. Alcohol Alcohol. 2009 Mar-Apr

16: Machida K, Tsukamoto H, Mkrtchyan H, Duan L, Dynnyk A, Liu HM, Asahina K, Govindarajan S, Ray R, Ou JH, Seki E, Deshaies R, Miyake K, Lai MM. Toll-like receptor 4 mediates synergism between alcohol and HCV in hepatic oncogenesis involving stem cell marker Nanog. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Feb
17: He J, Overstreet DH, Crews FT. Abstinence from moderate alcohol self-administration alters progenitor cell proliferation and differentiation in multiple brain regions of male and female P rats. Alcohol Clin Exp Res. 2009

18: Wang H, Zhou H, Chervenak R, Moscatello KM, Brunson LE, Chervenak DC, Wolcott RM. Ethanol exhibits specificity in its effects on differentiation of hematopoietic progenitors. Cell Immunol. 2009;255(1-2):1-7. Epub 2008 Oct 2.

19: Camarillo C, Miranda RC. Ethanol exposure during neurogenesis induces persistent effects on neural maturation: evidence from an ex vivo model of fetal cerebral cortical neuroepithelial progenitor maturation. Gene Expr. 2008;14(3):159-71. PubMed PMID: 18590052.
20: Choi IY, Lee S, Rivier C. Novel role of adrenergic neurons in the brain stem in mediating the hypothalamic-pituitary axis hyperactivity caused by prenatal alcohol exposure. Neuroscience. 2008 Aug 26;155(3):888-901. Epub 2008 Jun 6.

21: Fujita Y, Hiroyama M, Sanbe A, Yamauchi J, Murase S, Tanoue A. ETOH inhibits embryonic neural stem/precursor cell proliferation via PLD signaling. Biochem Biophys Res Commun. 2008 May 23;370(1):169-73. Epub 2008 Mar 20. PubMed PMID:

22: Yeh CH, Chang JK, Wang YH, Ho ML, Wang GJ. Ethanol may suppress Wnt/beta-catenin signaling on human bone marrow stroma cells: a preliminary study. Clin Orthop Relat Res. 2008 May;466(5):1047-53. Epub 2008 Feb 21.

23: Anthony B, Zhou FC, Ogawa T, Goodlett CR, Ruiz J. Alcohol exposure alters cell cycle and apoptotic events during early neurulation. Alcohol Alcohol. 2008 May-Jun;43(3):261-73.
24: Vangipuram SD, Grever WE, Parker GC, Lyman WD. Ethanol increases fetal human neurosphere size and alters adhesion molecule gene expression. Alcohol Clin Exp Res. 2008 Feb;32(2):339-47.
25: Williams JK, Baptista PM, Daunais JB, Szeliga KT, Friedman DP, Soker S. The effects of ethanol consumption on vasculogenesis potential in nonhuman primates. Alcohol Clin Exp Res. 2008 Jan;32(1):155-61. Epub 2007 Dec 7.
26: Huang LH, Shiao NH, Hsuuw YD, Chan WH. Protective effects of resveratrol on ethanol-induced apoptosis in embryonic stem cells and disruption of embryonic development in mouse blastocysts. Toxicology. 2007 Dec 5;242(1-3):109-22.
27: Rosa ML, Beloti MM, Prando N, Queiroz RH, de Oliveira PT, Rosa AL. Chronic ethanol intake inhibits in vitro osteogenesis induced by osteoblasts differentiated from stem cells. J Appl Toxicol. 2008 Mar;28(2):205-11.
28: Ieraci A, Herrera DG. Single alcohol exposure in early life damages hippocampal stem/progenitor cells and reduces adult neurogenesis. Neurobiol Dis. 2007 Jun;26(3):597-605. Epub 2007 Mar 28. PubMed PMID: 17490887.
29: Miller MW. Exposure to ethanol during gastrulation alters somatosensory-motor cortices and the underlying white matter in the macaque. Cereb Cortex. 2007 Dec;17(12):2961-71.
30: Cui Q, Wang Y, Saleh KJ, Wang GJ, Balian G. Alcohol-induced adipogenesis in a cloned bone-marrow stem cell. J Bone Joint Surg Am. 2006 Nov;88 Suppl 3:148-54.

31: Aloe L. Alcohol intake during prenatal life affects neuroimmune mediators and brain neurogenesis. Ann Ist Super Sanita. 2006;42(1):17-21. PubMed PMID:

32: Wang H, Zhou H, Moscatello KM, Dixon C, Brunson LE, Chervenak R, Chervenak DC, Zhao X, Wolcott RM. In utero exposure to alcohol alters cell fate decisions by hematopoietic progenitors in the bone marrow of offspring mice during neonatal development. Cell Immunol. 2006 Jan;239(1):75-85.
33: Rubert G, Miñana R, Pascual M, Guerri C. Ethanol exposure during embryogenesis decreases the radial glial progenitorpool and affects the generation of neurons and astrocytes. J Neurosci Res. 2006 Aug 15;84(3):483-96.

34: Redila VA, Olson AK, Swann SE, Mohades G, Webber AJ, Weinberg J, Christie BR. Hippocampal cell proliferation is reduced following prenatal ethanol exposure but can be rescued with voluntary exercise. Hippocampus. 2006;16(3):305-11.
35: Nixon K. Alcohol and adult neurogenesis: roles in neurodegeneration and recovery in chronic alcoholism. Hippocampus. 2006;16(3):287-95. Review.
36: Tateno M, Ukai W, Yamamoto M, Hashimoto E, Ikeda H, Saito T. The effect of ethanol on cell fate determination of neural stem cells. Alcohol Clin Exp Res. 2005 Dec;29(12 Suppl):225S-9S.

37: Crews FT, Mdzinarishvili A, Kim D, He J, Nixon K. Neurogenesis in adolescent brain is potently inhibited by ethanol. Neuroscience. 2006;137(2):437-45.
38: Adler S, Pellizzer C, Paparella M, Hartung T, Bremer S. The effects of solvents on embryonic stem cell differentiation. Toxicol In Vitro. 2006

39: Vemuri MC, Chetty CS. Alcohol impairs astrogliogenesis by stem cells in rodent neurospheres. Neurochem Int. 2005 Jul;47(1-2):129-35.
40: Dikranian K, Qin YQ, Labruyere J, Nemmers B, Olney JW. Ethanol-induced neuroapoptosis in the developing rodent cerebellum and related brain stem structures. Brain Res Dev Brain Res. 2005 Mar 22;155(1):1-13.
41: Green JT. The effects of ethanol on the developing cerebellum and eyeblink classical conditioning. Cerebellum. 2004;3(3):178-87. Review. PubMed PMID:

42: Aye MM, Ma C, Lin H, Bower KA, Wiggins RC, Luo J. Ethanol-induced in vitro invasion of breast cancer cells: the contribution of MMP-2 by fibroblasts. Int J Cancer. 2004 Dec 10;112(5):738-46.
43: Crews FT, Nixon K, Wilkie ME. Exercise reverses ethanol inhibition of neural stem cell proliferation. Alcohol. 2004 May;33(1):63-71.
44: Tateno M, Ukai W, Ozawa H, Yamamoto M, Toki S, Ikeda H, Saito T. Ethanol inhibition of neural stem cell differentiation is reduced by neurotrophic factors. Alcohol Clin Exp Res. 2004 Aug;28(8 Suppl Proceedings):134S-138S.
45: Crews FT, Nixon K. Alcohol, neural stem cells, and adult neurogenesis. Alcohol Res Health. 2003;27(2):197-204.
46: Wezeman FH, Gong Z. Adipogenic effect of alcohol on human bone marrow-derived mesenchymal stem cells. Alcohol Clin Exp Res. 2004 Jul;28(7):1091-101.
47: Rice AC, Bullock MR, Shelton KL. Chronic ethanol consumption transiently reduces adult neural progenitor cell proliferation. Brain Res. 2004 Jun 11;1011(1):94-8
48: Crews FT, Collins MA, Dlugos C, Littleton J, Wilkins L, Neafsey EJ, PentneyR, Snell LD, Tabakoff B, Zou J, Noronha A. Alcohol-induced neurodegeneration: when, where and why? Alcohol Clin Exp Res. 2004 Feb;28(2):350-64.
49: Gong Z, Wezeman FH. Inhibitory effect of alcohol on osteogenic differentiation in human bone marrow-derived mesenchymal stem cells. Alcohol Clin Exp Res. 2004 Mar;28(3):468-79.
50: Hao HN, Parker GC, Zhao J, Barami K, Lyman WD. Human neural stem cells are more sensitive than astrocytes to ethanol exposure. Alcohol Clin Exp Res. 2003 Aug;27(8):1310-7.

51: Hao HN, Parker GC, Zhao J, Barami K, Lyman WD. Differential responses of human neural and hematopoietic stem cells to ethanol exposure. J Hematother Stem Cell Res. 2003 Aug;12(4):389-99.
52: Crews FT, Miller MW, Ma W, Nixon K, Zawada WM, Zakhari S. Neural stem cells and alcohol. Alcohol Clin Exp Res. 2003 Feb;27(2):324-35
53: Robinson RS, Seelig LL Jr. Effects of maternal ethanol consumption on hematopoietic cells in the rat fetal liver. Alcohol. 2002 Nov;28(3):151-6.
54: Nixon K, Crews FT. Binge ethanol exposure decreases neurogenesis in adult rat hippocampus. J Neurochem. 2002 Dec;83(5):1087-93.
55: Zhou FC, Sari Y, Zhang JK, Goodlett CR, Li T. Prenatal alcohol exposure retards the migration and development of serotonin neurons in fetal C57BL mice.
Brain Res Dev Brain Res. 2001 Feb 28;126(2):147-55.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: