เภสัชกรรมฟื้นฟูสภาวะเสื่อม Regenerative Pharmacy

Pharmacy Challenges in the 21st Century

ปลากัด Siames Fighting Fish

cover-wp-research

 • VDO แนะนำเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 2558 กับกระบวนการเพาะเลี้ยงและส่งออกปลากัดสวยงาม ศิรินุช ฉิมพลี  https://www.youtube.com/watch?v=trKk3DL4MTw
 • Animals Speak [by Mahidol] สนุกกับสีปลากัด ตะลึงสารพัดลายกระเบน (22 มิถุนายน 2557) https://www.youtube.com/watch?v=_vrMjqCBgRk
 • เรื่องจริงยิ่งต้องเล่า : ปลากัดแห่งสยาม Siamese fighting fish https://www.youtube.com/watch?v=J0VHA9h3NKY
 • ศิรินุช ฉิมพลี, คนต้นแบบ TNN24 https://www.youtube.com/watch?v=E0ZkOqgeo2I
 • ปลากัด และการเลี้ยงปลากัด http://pasusat.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/
 • การเพาะเลี้ยงปลากัด http://home.kku.ac.th/pracha/Betta.htm
 • ปลากัด กรมประมง http://www.fisheries.go.th/if-phayao/web2/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=201
 • กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/fish/fightingfish.pdf
 • Encyclopedia of Life: Betta splendens/Siamese Fighting Fish http://eol.org/pages/211488/details
 • Weekend Farm ตอนที่ 004 : ปลากัดส่งออก อ.เมือง จ.นครปฐม : Matichon TV https://www.youtube.com/watch?v=zAmVV8MiGXw
 • ลีลาของปลากัดสวยงาม http://pantip.com/topic/34967543
 • พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บ้านสวนบางกระเจ้า http://www.aquariumthailand.com/siamese-fighting-fish-gallery.html
Advertisements
 
%d bloggers like this: